Pozytywny Żłobek POZYTYWKA w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Powrót
ADAPTACJA Pozytywny Żłobek POZYTYWKA / 2020-09-03

Wrzesień jest miesiącem adaptacji,podczas którego dzieci przyzwyczajają się do opiekujących się nimi osób, rówieśników, nowego otoczenia oraz panujących w nim reguł. Opiekunki zapoznają dzieci z rozkładem dnia, a także pomieszczeniami grupy,  z nowymi zabawkami oraz z rówieśnikami. Wprowadzają dzieci w rytm codziennych zajęć, nawiązują próby bliższego kontaktu z dziećmi poprzez wspólne zabawy integracyjne, proponując dzieciom gry i zabawy o charakterze ogólnorozwojowym, przy czym wszystkie dostosowane są do indywidualnych preferencji i możliwości dzieci.