Pozytywny Żłobek POZYTYWKA w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY

Szanowni Państwo,

To już 3 rok, kiedy mieszkańcy Gdańska mogą skorzystać z dofinansowania do ponoszonych opłat za pobyt dzieci w placówkach niepublicznych w formie Gdańskiego Bonu Żłobkowego.

W przeciągu ostatniego roku dwukrotnie wprowadzono zmiany do Uchwały Rady Miasta Gdańska w zakresie zasad przyznawania tego świadczenia. Zmiany te musiały być odzwierciedlone w formularzach wniosku oraz załączników.

Dlatego też w załączeniu przesyłam aktualne formularze, które mogą Państwo udostępnić zainteresowanym oraz także ulotkę informującą o zasadach przyznawania Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Oczywiście szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.gcs.gda.pl

 

Przedstawiam kluczowe zmiany w przepisach dotyczących Gdańskiego Bonu Żłobkowego od 1 września 2021 tj. na rok szkolny 2021/2022:

podwyższone zostało kryterium dochodowe z aktualnej kwoty 2500 zł na 2800 zł netto na osobę w rodzinie;

jeżeli w rodzinie jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – bon przysługuje niezależnie od dochodu rodziny;

dziecko, na które opiekun występuje o świadczenie, musi być poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Obowiązek ten nie dotyczy w sytuacji, kiedy dziecko zostało zwolnione z ich odbycia z przyczyn zdrowotnych, co potwierdzi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na zaświadczeniu.

Wnioski można składać już od 1 lipca w siedzibie Gdańskiego Centrum Świadczeń ul. Powstańców Warszawskich 25 (budynek C) – prosimy o wcześniejszą rezerwację wizyty telefonicznie pod numer: 513 902 853.

 

 

 

POBIERZ PLIKI
ULOTKA