Pozytywny Żłobek POZYTYWKA w Gdańsku „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
PROCEDURA COVID

Celem niniejszej Procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy Pozytywnego Żłobka POZYTYWKA w Gdańsku  w stanie epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w tym:

Określenie zasad obowiązujących nauczycieli, innych pracowników oraz rodziców ustalonych celem zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem oraz zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w żłobku,

Określenie procedury przyprowadzania oraz odbierania dzieci,

Określenie warunków pracy z dziećmi, 

Określenie procedury sprawdzania stanu zdrowia dzieci oraz pracowników żłobka,

Określenie wymogów dotyczących dezynfekcji żłobka,

Ustalenie zasad postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

Niniejsza Procedura dotyczy wszystkich pracowników żłobka, wychowanków żłobka a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki (dalej: rodziców). W rozumieniu niniejszej Procedury zapisy dotyczące nauczyciela dotyczą również pomocy nauczyciela i opiekunki

 

POBIERZ PLIKI
Deklaracja uczęszczania do żłobka  
Procedura COVID z dnia 16-03-2022  
WYTYCZNE GIS - VI aktualizacja z 11-03-2022